top of page
Main Building

Σχετικά με το CODI

Δήλωση αποστολής CODI
Η CODI δεσμεύεται να εμπλουτίσει την προσωπική, κοινωνική και οικονομική ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες και μειονεκτήματα μέσω της απασχόλησης και της στέγασης.

Δήλωση οράματος CODI
Άνθρωποι διαφορετικού υπόβαθρου και εμπειριών συνεργάζονται για να καλλιεργήσουν κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, όπου άτομα, ανεξάρτητα από αναπηρίες και μειονεκτήματα, εργάζονται ή εθελοντικά, ζουν σε ένα ασφαλές και άνετο σπίτι, αναγνωρίζουν την αξία και την αξία τους και νιώθουν τη δύναμη να έχουν θετικό αντίκτυπο.

Βασικές αξίες της CODI
 
Ακεραιότητα και ειλικρίνεια – Προσπαθείτε συνεχώς να τηρείτε τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Να είστε διαφανείς σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές και να χρησιμοποιείτε τη συμβολή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των μελών της οικογένειας, του προσωπικού και των πηγών παραπομπής/χρηματοδότησης στη λήψη αποφάσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας.
 
Σεβασμός
  – Να σέβεστε συνεχώς τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων. Αποδεχτείτε τους ανθρώπους για αυτό που είναι και για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους.

Εξυπηρέτηση πελατών
  – Να υπερβείτε τις προσδοκίες των πελατών, όχι απλώς να τις ανταποκριθείτε. Είναι μέσω της επικοινωνίας, της ένταξης, της ενσυναίσθησης, της ενδυνάμωσης και της ομαδικής εργασίας που θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των πελατών μας.

Διαφορετικότητα και Ένταξη
  - Διατηρήστε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας όπου άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα με κάθε είδους εμπειρίες συναντώνται για να προωθήσουν την Αποστολή και το Όραμα της CODI.

Ένταξη και Συνεργασίες
  -  Βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα εκτελείται απρόσκοπτα και ενσωματώνεται με άλλα προγράμματα και κοινοτικές συνεργασίες για να προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για αυτούς που εξυπηρετούμε.

Ενδυνάμωση
  - Φροντίστε το προσωπικό να καταλάβει ότι είμαστε όλοι ηγέτες, και ως εκ τούτου, η δουλειά μας δεν είναι να πείσουμε άλλους ανθρώπους να μας ακολουθήσουν, αλλά να ενδυναμώσουμε άλλους να ηγηθούν.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
  - Ενισχύστε και εμπνεύστε μια στοχευμένη, αισιόδοξη ομάδα CODI με κοινές αξίες και όραμα.

Η φιλοσοφία του CODI
Η CODI δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα σε όλες τις επιχειρηματικές πρακτικές. Θα εκτελέσουμε την αποστολή μας με αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη αξιοπιστίας και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού. Η ικανότητα της CODI να επιτύχει την αποστολή της εξαρτάται άμεσα από τις ενέργειές μας καθώς και από τις καθημερινές επιλογές που κάνουμε. Είμαστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης με εσωτερικούς και εξωτερικούς μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εθελοντών και της κοινότητας γενικότερα. Θα αντιμετωπίζουμε δίκαια, ηθικά και ειλικρινά τις πηγές χρηματοδότησης, τα μέλη της οικογένειας, τους εταίρους της κοινότητας, τις πηγές παραπομπής, τους εργολάβους, τους προμηθευτές και τους συμβούλους. Για να μεγιστοποιήσουμε τους πόρους για όσους εξυπηρετούμε, θα συνεργαζόμαστε και θα συνεργαζόμαστε τακτικά με επαγγελματίες, συναδέλφους και κοινοτικούς εταίρους.


 

Congressman Jeff Van Drew at CODI.
Congressman Jeff Van Drew at CODI.

Special thanks to Congressman Jeff Van Drew and staff for taking time from their hectic schedules to visit CODI. The group toured our facility and spent time listening to consumer and staff concerns regarding employment opportunities for differently abled individuals. The top concern discussed was proposed federal legislation to abolish 14(C) certificates and sub-minimum wages, which was introduced in the Transformation to Competitive Employment Act.   
 
Thanks to Jacob Caplan, Director of Advocacy and Government Affairs, from ACCSESNJ, for arranging this important meeting and discussion. We appreciate the opportunity to discuss the significance of our work and its impact on the lives of those we serve throughout our community.

Congressman Jeff Van Drew visited CODI

We are proud to announce that, once again, CODI received a three-year CARF accreditation. CARF remains committed to providing value with an effective framework for quality services, a consultative peer review, resources, and staff support. CODI appreciates this valuable partnership and looks forward to continuing to work together to provide quality services that enhance the lives of those we serve. Please view the video below to learn more about CARF.

IMG_3833.jpg
bottom of page